Privacyverklaring

 


'Marjan Kraster - Body&Mind-Balans' is gevestigd op de volgende locatie: Lauwers 12, 9642 KX Veendam.
'Marjan Kraster - Body&Mind-Balans' staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 01130472.


Welke gegevens kan ik verzamelen en waar gebruik ik het voor?

Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Ik verwerk alleen gegevens die jij als klant zelf aan mij verstrekt. De gegevens zijn enkel in te zien door mij, mijn administratiekantoor of overheidsinstanties, wanneer zij mij hiertoe verplichten. Ik zal persoonsgegevens niet aan anderen dan bovengenoemd verkopen en/of verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De gegevens die ik opsla wanneer je komt voor een behandeling bij mij in de praktijk, je inschrijft voor mijn nieuwsbrief of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten of producten zijn als volgt:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Emailadres


Voor het sturen van een factuur sla ik ook de volgende gegevens op:

– Adres
– Eventueel bedrijfsnaam en – adres


Klantgegevens gebruik ik:

– Voor het maken/bevestigen of verzetten van een afspraak (telefonisch, via mail, sms, facebook of whatsapp)
– Om contact op te nemen over vergeten persoonlijke bezittingen
– Om eventueel een factuur te sturen
– Voor het versturen van een (promotionele) nieuwsbrief


In mijn boekhoudprogramma gebruik ik je voor- en achternaam, behandeldatum, soort behandeling dat je hebt afgenomen en je wijze van betalen.


Na een behandeling maak ik soms aantekeningen over je gesteldheid. Ik heb als enige toegang tot de aantekeningen. De aantekeningen kunnen eventueel ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik expliciet je toestemming vragen.


Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn emails, zullen je persoonsgegevens meteen uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen.


Website - Inhoud

De inhoud van mijn website, waaronder de teksten, foto’s en logo zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. Conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Website - Cookies

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Voor een overzicht van de cookies van deze website zie
 https://www.weerlekkerinjevel.nl/cookieverklaring.


Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe de bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks deze website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Ik heb op 2 september 2018 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heb ik ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.


Omdat ik de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.


Mocht je dat wel willen, dan verwijs ik je naar de
 Google Analytics Opt-out Browser Add-onDe add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.


SSL certificaat

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Ik maak gebruik van ‘https’, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘s’ staat voor ‘secured’. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.


Nieuwsbrief

Je naam en het emailadres dat je opgeeft als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief wordt opgeslagen in mijn emailsysteem van MailChimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp voldoet aan de veilige-havenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp garandeert dat zij zich houdt aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe.


Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier:
https://mailchimp.com/legal/privacy/?%20_ga=2.7608688.355236612.1518521614-659512287.1518521614


Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief en in de toekomst geen email van mij wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van de link onderaan elke email. Je gegevens worden dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zullen niet worden bewaard.


Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Aansprakelijkheid

Ik span me in om nauwkeurige en actuele informatie op mijn website op te nemen, maar geef geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hoewel ik er naar streef om mijn website permanent beschikbaar te hebben, kan ik evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijs ik de lezer erop dat deze Privacyverklaring alleen betrekking heeft op de persoonsgegevens die Praktijk Marjan Kraster verwerkt. Ik heb geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van jouw persoonsgegevens.


Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.